Hoe meld je jouw kind aan voor het speciaal onderwijs?

Je hebt zelf de mogelijkheid om een speciale basisschool of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs te kiezen. In het ondersteuningsprofiel van de school kun je informatie vinden over de ondersteuning die de school aanbiedt. Dit profiel is beschikbaar in de schoolgids.

Na de aanmelding bij de school

De school zal onderzoeken of jouw kind daadwerkelijk de ondersteuning nodig heeft die zij aanbieden. Hiervoor kan de school jou om informatie vragen over de beperking van jouw kind en de benodigde begeleiding.

Voordat de school jouw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit is een officieel bewijs dat jouw kind recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs.

Deskundigen zullen adviseren aan het samenwerkingsverband of jouw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. Als speciaal onderwijs niet de meest geschikte optie blijkt te zijn, zal de school samen met jou op zoek gaan naar een andere school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

Voor slechtziende, blinde, slechthorende of dove kinderen

Als jouw kind slechtziend, blind, slechthorend of doof is, zal de Commissie voor Onderzoek beoordelen of jouw kind voldoet aan de toelatingseisen voor speciaal onderwijs. Als dat niet het geval is, moet je jouw kind aanmelden bij een reguliere school of een andere school voor speciaal onderwijs. Indien nodig kun je met de school afspraken maken over de benodigde begeleiding voor jouw kind.

Moeilijkheden bij het vinden van een geschikte school

Als je het niet eens bent met de school over het passend aanbod voor jouw kind, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met een onderwijsconsulent.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross