Hoe werkt praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs valt onder voortgezet onderwijs en heeft als doel om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Elk van de leerlingen volgt een persoonlijk ontwikkelplan waarin leren, werkvaardigheden, zelfredzaamheid, burgerschap en vrijetijdsbesteding centraal staan. Deze opleiding duurt meestal 5 jaar.

Vakken in praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben een speciaal samengesteld pakket van theoretische en praktische vakken. Het exacte vakkenpakket wordt vastgelegd in hun individuele ontwikkelplan, ook wel het Individueel Ontwikkelplan genoemd.

Enkele voorbeelden van vakken zijn:

 1. Nederlands
 2. Rekenen/wiskunde
 3. Engels
 4. Maatschappij en ik
 5. Techniek
 6. Dienstverlening en zorg
 7. Horeca en voeding
 8. Logistiek en verkoop
 9. Groen- en dierverzorging
 10. Culturele kunstzinnige vorming
 11. Ontwikkelingsplan en stage

Het Individueel Ontwikkelplan speelt een belangrijke rol in de leerroute van elke leerling. Hierin staan onder andere de doelen en de sectorkeuze van de leerling vermeld. Ook wordt beschreven uit welke branche-opleidingen de leerling kan kiezen. De school werkt samen met de leerling en de ouders/verzorgers aan dit plan, dat ongeveer 2 tot 3 keer per jaar wordt bijgewerkt.

Leerlingen lopen stages om hen voor te bereiden op werk. Veel praktijkscholen bieden diverse branche-opleidingen aan.

Opzet van praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs richt zich op verschillende aspecten:

 • Individueel gebaseerd theoretisch onderwijs
 • Beroepspraktijkvorming, inclusief praktijkleren en begeleide stages
 • Zelfredzaamheidstraining, met opdrachten zoals boodschappen doen, koken, klusjes in huis en zelfstandig reizen
 • Persoonlijkheidsontwikkeling, om leerlingen hun sterke punten te laten kennen en hun zelfvertrouwen te vergroten
 • Training van arbeidsvaardigheden: aanleren van competenties en vaardigheden die essentieel zijn voor succes op de arbeidsmarkt

Van praktijkonderwijs naar werk of mbo

De meeste leerlingen volgen het praktijkonderwijs gedurende 5 jaar. Naast een getuigschrift en/of schooldiploma behalen ze ook diploma’s van de branche-opleidingen die ze volgen.

Na het praktijkonderwijs gaan veel leerlingen aan het werk, terwijl anderen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross