Hoe wordt jouw kind met dyslexie begeleid op school?

Scholen hebben de vrijheid om te beslissen welke ondersteunende middelen ze inzetten en hoe ze leerlingen met dyslexie begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om luisterboeken of extra tijd bij leesopdrachten. Leerlingen met dyslexie ervaren moeilijkheden bij het omzetten van letters en woorden (zowel op papier als digitaal) naar spraakklanken.

Dyslexie basisonderwijs

In het basisonderwijs ontvangen kinderen met leesproblemen specifieke ondersteuning. Sommige scholen hebben een dyslexieprotocol waarin staat hoe zij met dyslexie omgaan. Het zorgplan van de basisschool vermeldt welke methoden en hulpmiddelen de school inzet voor dyslectische leerlingen.

Dyslexie voortgezet onderwijs

Middelbare scholen kunnen verschillende maatregelen treffen voor dyslectische leerlingen. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld:

  1. vaker mondelinge toetsen krijgen;
  2. extra tijd krijgen bij examens;
  3. gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of computer met spellingscontrole;
  4. extra begeleiding ontvangen voor lezen, spelling of taal, vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of remedial teacher.

Dyslexieverklaring

Voor het recht op ondersteunende middelen op school in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen een dyslexieverklaring nodig. Deze verklaring

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross