Ontvangen leerlingen met een handicap extra onderwijsfaciliteiten?

Soms kan een leerling extra onderwijsfaciliteiten verkrijgen, zoals aangepaste software. Deze faciliteiten zijn bedoeld om het leerproces te vergemakkelijken voor leerlingen die belemmeringen ervaren.

Voorbeelden van onderwijsfaciliteiten

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten zijn onder andere:

 • Vergoeding voor taxivervoer;
 • Een tolk voor Nederlandse Gebarentaal;
 • Aangepaste software of meubilair;
 • Extra begeleiding binnen de klas. Hierbij valt niet ondersteuning van een leerkracht die speciaal is opgeleid om extra begeleiding te bieden aan leerlingen (remedial teacher).

Al deze faciliteiten zijn opgenomen in de Regeling onderwijsfaciliteiten voor jongeren met een handicap.

Voorwaarden voor onderwijsfaciliteiten

Om in aanmerking te komen voor onderwijsfaciliteiten dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

 • De leerling of student is jonger dan 30 jaar;
 • De leerling of student heeft vanwege een ziekte of handicap behoefte aan de faciliteit;
 • De ziekte of handicap wordt naar verwachting langdurig ervaren;
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van een andere regeling voor de faciliteit;
 • De faciliteit draagt bij aan het verminderen van beperkingen voor de leerling of student.

Aanvragen van onderwijsfaciliteiten

Het is mogelijk om digitale ondersteuning voor onderwijs aan te vragen bij het UWV. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Je burgerservicenummer of dat van je kind;
 • Je DigiD-inloggegevens of die van je kind.

Voor leerlingenvervoer in het basis- en voortgezet onderwijs dien je een aanvraag in bij je gemeente. Een vergoeding voor vervoer in het hoger onderwijs vraag je aan bij het UWV.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross