Ontvangen leerlingen met een handicap extra onderwijsfaciliteiten?

Soms kan een leerling extra onderwijsfaciliteiten verkrijgen, zoals aangepaste software. Deze faciliteiten zijn bedoeld om het leerproces te vergemakkelijken voor leerlingen die belemmeringen ervaren.

Voorbeelden van onderwijsfaciliteiten

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten zijn onder andere:

 • Vergoeding voor taxivervoer;
 • Een tolk voor Nederlandse Gebarentaal;
 • Aangepaste software of meubilair;
 • Extra begeleiding binnen de klas. Hierbij valt niet ondersteuning van een leerkracht die speciaal is opgeleid om extra begeleiding te bieden aan leerlingen (remedial teacher).

Al deze faciliteiten zijn opgenomen in de Regeling onderwijsfaciliteiten voor jongeren met een handicap.

Voorwaarden voor onderwijsfaciliteiten

Om in aanmerking te komen voor onderwijsfaciliteiten dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

 • De leerling of student is jonger dan 30 jaar;
 • De leerling of student heeft vanwege een ziekte of handicap behoefte aan de faciliteit;
 • De ziekte of handicap wordt naar verwachting langdurig ervaren;
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van een andere regeling voor de faciliteit;
 • De faciliteit draagt bij aan het verminderen van beperkingen voor de leerling of student.

Aanvragen van onderwijsfaciliteiten

Het is mogelijk om digitale ondersteuning voor onderwijs aan te vragen bij het UWV. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Je burgerservicenummer of dat van je kind;
 • Je DigiD-inloggegevens of die van je kind.

Voor leerlingenvervoer in het basis- en voortgezet onderwijs dien je een aanvraag in bij je gemeente. Een vergoeding voor vervoer in het hoger onderwijs vraag je aan bij het UWV.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross