Welke extra begeleiding krijg je op het vmbo, de havo of het vwo?

Als leerling op het vmbo, havo of vwo kun je profiteren van extra begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld leerwegondersteunend onderwijs (alleen beschikbaar op het vmbo) of hulp bij huiswerk zijn. Welke vormen van begeleiding een school aanbiedt, zijn vastgelegd in het ondersteuningsprofiel. Dit profiel kun je terugvinden in de schoolgids.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het halen van hun diploma. Dit kan bijvoorbeeld bijles omvatten.

Hulp op het vmbo

Als er aanwijzingen zijn dat je moeite hebt met leren, kan een school bijvoorbeeld:

  • Je begeleiden bij het organiseren van je agenda.
  • Je helpen met het doen van huiswerk.
  • Je boeken en examens aanbieden in een groter lettertype.

Praktijkonderwijs (pro)

Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op het vinden van werk. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die beter leren door praktijkervaring dan door theoretisch onderwijs.

Naar het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kinderen die veel of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben, kunnen terecht bij het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met een (ernstige) lichamelijke of verstandelijke beperking.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross