Zijn schoolboeken kosteloos voor leerlingen met een visuele beperking?

Aangepaste schoolboeken worden kosteloos verstrekt aan leerlingen met een visuele beperking, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan gesproken schoolboeken, brailleboeken, vergrote teksten en voelbare illustraties.

Verhuur van aangepaste schoolboeken

Scholen kunnen aangepaste schoolboeken huren voor jouw kind. In overleg met de school kun je ook zelf de aangepaste boeken bestellen, waarvan de kosten via de school vergoed kunnen worden. De aangepaste schoolboeken worden aangeboden door Dedicon. Indien jouw kind blind of slechtziend is en in een instelling verblijft, worden de aangepaste materialen kosteloos verstrekt door de instelling.

Kosten van aangepaste schoolboeken

Dedicon ontvangt financiering van de overheid voor de productie van aangepaste schoolboeken. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor scholen beperkt blijven. Scholen betalen een geringe bijdrage per leerling voor elke gehuurde titel gedurende een schooljaar. Dit bedrag dient ter dekking van de materiaal- en verzendkosten. De betaling voor de aangepaste schoolboeken wordt gedaan met het geld dat scholen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen voor reguliere schoolboeken. Voor ouders zijn er geen eigen kosten verbonden aan deze aangepaste materialen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross