Hoe lang mag jouw kind speciaal onderwijs volgen?

De minimumleeftijd waarop scholen jouw kind mogen toelaten tot het speciaal onderwijs is 4 jaar. Voor dove of slechthorende kinderen geldt een minimumleeftijd van 3 jaar. Jouw kind moet het voortgezet speciaal onderwijs verlaten uiterlijk wanneer het 20 jaar is. Soms is er echter mogelijkheid tot ontheffing van deze leeftijdsgrens.

Ontheffing van de minimale leeftijd voor speciaal onderwijs

In bepaalde situaties kan de Inspectie van het Onderwijs toestaan dat een school jouw kind op een jongere leeftijd toelaat. Dit gebeurt alleen als dit in het belang van jouw kind is.

Ontheffing van de maximale leeftijd voor speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie kan ook ontheffing verlenen van de maximale leeftijdsgrens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren zodat een leerling zijn of haar opleiding kan voltooien. Het kan ook zijn omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In beide gevallen verleent de inspectie de ontheffing altijd voor maximaal 1 jaar.

Per geval bekijkt de inspectie of een ontheffing mogelijk is.

Aanvragen van ontheffing van de leeftijdsgrens

Je kunt de ontheffing aanvragen bij de school waar je jouw kind wilt inschrijven. Dit kan ook bij de school waar jouw kind al staat ingeschreven. De school zal vervolgens contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs. Meer informatie over de aanvraag kan door de school worden verstrekt.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross