Hoe lang mag jouw kind speciaal onderwijs volgen?

De minimumleeftijd waarop scholen jouw kind mogen toelaten tot het speciaal onderwijs is 4 jaar. Voor dove of slechthorende kinderen geldt een minimumleeftijd van 3 jaar. Jouw kind moet het voortgezet speciaal onderwijs verlaten uiterlijk wanneer het 20 jaar is. Soms is er echter mogelijkheid tot ontheffing van deze leeftijdsgrens.

Ontheffing van de minimale leeftijd voor speciaal onderwijs

In bepaalde situaties kan de Inspectie van het Onderwijs toestaan dat een school jouw kind op een jongere leeftijd toelaat. Dit gebeurt alleen als dit in het belang van jouw kind is.

Ontheffing van de maximale leeftijd voor speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie kan ook ontheffing verlenen van de maximale leeftijdsgrens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren zodat een leerling zijn of haar opleiding kan voltooien. Het kan ook zijn omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In beide gevallen verleent de inspectie de ontheffing altijd voor maximaal 1 jaar.

Per geval bekijkt de inspectie of een ontheffing mogelijk is.

Aanvragen van ontheffing van de leeftijdsgrens

Je kunt de ontheffing aanvragen bij de school waar je jouw kind wilt inschrijven. Dit kan ook bij de school waar jouw kind al staat ingeschreven. De school zal vervolgens contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs. Meer informatie over de aanvraag kan door de school worden verstrekt.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross