Heb je recht op extra studiefinanciering als je studeert met een beperking of chronische ziekte?

Als je door een lichamelijke beperking of chronische ziekte studievertraging oploopt, bestaat de mogelijkheid dat je extra studiefinanciering kunt krijgen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een Wajong Uitkering of een studietoelage van de gemeente.

Verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, studiefinanciering en diploma

Indien je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of chronische ziekte, zijn er diverse voorzieningen beschikbaar. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je informatie over:

  1. Verlenging van de prestatiebeurs
  2. Verlenging van de diplomatermijn
  3. Omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  4. Nieuwe financiering voor een andere studie

Meld studievertraging snel

Wanneer je studievertraging oploopt, is het van belang dit zo snel mogelijk te melden bij jouw studentendecaan. De decaan of begeleider kan je bijstaan in het beperken of inhalen van de studievertraging.

Wajong

Als je door jouw beperking of ziekte niet meer kunt studeren of werken en je in aanmerking komt voor Wajong, kun je de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzoeken om jouw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Studietoeslag bij onmogelijkheid tot werken naast studie

Indien je wel kunt studeren, maar door jouw beperking niet meer kunt werken naast je studie en studiefinanciering ontvangt, kun je bij de gemeente waar je woont een studietoeslag aanvragen. Het is echter niet mogelijk om zowel studietoeslag als een Wajonguitkering te ontvangen.

Financiële ondersteuning via school of universiteit bij studievertraging

Indien je studievertraging oploopt en recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering, kun je bij jouw school of universiteit vragen om financiële ondersteuning. Dit kan via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Jouw school of universiteit kan je informeren over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Hiervoor kun je terecht bij jouw decaan of studieadviseur.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross