Hoe kan je deelnemen aan het experiment leeruitkomsten?

Voor het experiment leeruitkomsten hoef je je niet apart in te schrijven. Je kunt je gewoon op de gebruikelijke manier aanmelden bij een van de deelnemende opleidingen.

Sluiten van een onderwijsovereenkomst

Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan een opleiding die meedoet aan het experiment leeruitkomsten, zal je een onderwijsovereenkomst aangaan met de hogeschool. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over diverse aspecten, zoals jouw leeractiviteiten, behaalde resultaten, begeleiding en beoordeling. Tijdens de opleiding zal rekening worden gehouden met jouw bestaande kennis en ervaring. De exacte details van deze afspraken worden beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de hogeschool.

Deelnemende opleidingen

Het experiment leeruitkomsten wordt uitgevoerd door 21 hogescholen. Gezamenlijk bieden zij ongeveer 500 deeltijdopleidingen en duale opleidingen aan als onderdeel van dit experiment. Deze opleidingen zijn vertegenwoordigd in diverse sectoren.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross