Hoe kun je naast je werk leren?

Er zijn diverse mogelijkheden om te blijven leren terwijl je aan het werk bent. Je kunt zelf beslissen of je een volledige opleiding wilt volgen of een certificaat wilt behalen. Het kan ook voorkomen dat je werkgever je verzoekt om een opleiding of cursus naast je werk te volgen.

Mogelijkheden voor bijscholing naast je werk

Er zijn verschillende manieren om naast je baan opleidingen te volgen. De belangrijkste opties voor werken en leren, bijscholing, of een leerwerktraject zijn:

  • Volledige opleiding: Hierbij gaat het om een studie in het hoger onderwijs die je in voltijd of deeltijd kunt volgen.
  • Duale studie: Dit houdt in dat je werken combineert met een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het is echter belangrijk te beseffen dat een duale studie niet hetzelfde is als een deeltijdopleiding. Bij een duale studie moet je werk aansluiten bij je studie en word je op het werk begeleid.
  • Leerbaan: Dit betreft een combinatie van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een werkplek bij een erkend leerbedrijf.
  • EVC-procedure: Via deze procedure worden je kennis en vaardigheden omgezet in een ervaringscertificaat (EVC).
  • Cursus: Dit is een kortdurende opleiding die je naast je werk kunt volgen.
  • Flexibel mbo voor volwassenen: Het kabinet tracht het mbo aantrekkelijker te maken voor volwassenen, bijvoorbeeld met een experiment waarbij studiepunten uitwisselbaar zijn tussen instellingen.

De waarde van een diploma of certificaat hangt niet alleen af van het opleidingsniveau, maar ook van de duur en zwaarte van de opleiding.

Ondersteuning bij het vinden van een opleiding naast je werk

Werk je in een branche met een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)? Dan kan een adviseur je helpen een geschikte opleiding te vinden en het scholingstraject op te starten. Als je organisatie geen O&O-fonds heeft, kun je voor advies terecht bij een leerwerkloket. Hier krijg je informatie over onderwerpen zoals:

  • Loopbaanontwikkeling;
  • Scholingsmogelijkheden;
  • De combinatie van leren en werken.

Bijdrage aan scholingskosten

Wanneer je een opleiding wilt volgen, is het raadzaam dit met je werkgever te bespreken. Misschien kun je verlof krijgen voor studie of een bijdrage in de kosten ontvangen. Als er voor jou een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen hierin ook afspraken staan over financiële ondersteuning. Bovendien zijn er verschillende regelingen om bijscholing te stimuleren. Houd er wel rekening mee dat verschillende regelingen diverse voorwaarden kunnen hebben.

Mbo-bedrijfsscholen

Sommige bedrijven en organisaties werken samen met onderwijsinstellingen om op maat gemaakte opleidingen voor hun medewerkers te ontwikkelen. Hierbij word je binnen je eigen werkomgeving opgeleid met behulp van eigen materialen en machines. Je kunt het overzicht van bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen raadplegen.

Meer informatie op het Leeroverzicht

Op Leeroverzicht kun je informatie en advies vinden over opleidingsmogelijkheden en hoe je deze kunt financieren. Daarnaast biedt de website informatie over leerwerkloketten en andere organisaties die je kunnen bijstaan bij loopbaan- en scholingsadvies. Ook vind je er een overzicht van financiële regelingen voor opleidingen, omscholing en bijscholing.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross