Hoe weet je of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is?

Alle erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Een plaats in dit register is alleen mogelijk na goedkeuring door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Als de NVAO een opleiding goedkeurt, krijgt deze een officieel keurmerk.

Erkenning van opleidingen door de NVAO

Opleidingen ontvangen een keurmerk wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleiding heeft bevestigd. Na een periode van 6 jaar beoordeelt de NVAO opnieuw de kwaliteit van de opleiding. Als de kwaliteit niet meer aan de eisen voldoet, kan de erkenning worden ingetrokken. Niet-erkende opleidingen hebben geen bevoegdheid om officiële diploma’s uit te reiken.

Het komt voor dat sommige instellingen zich als universiteit of hogeschool presenteren, ook al zijn ze niet wettelijk erkend. Tevens kan een particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.

Soorten erkende opleidingen in het hoger onderwijs

Er zijn twee soorten erkende onderwijsinstellingen:

  • Universiteiten en hogescholen die vermeld staan in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en financiering ontvangen van de Rijksoverheid.
  • Een aantal particuliere opleidingen, die geen financiering van de overheid ontvangen. Deze opleidingen worden erkend na beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO. De diploma’s die zij uitreiken zijn wettelijk erkend.

Niet-erkende opleidingen volgen

Indien een opleiding niet erkend is, heeft dit gevolgen voor jouw diploma, titel en studiefinanciering:

  • Je komt alleen in aanmerking voor studiefinanciering als de opleiding erkend is. Je onderwijsinstelling kan je informeren over de status van erkenning.
  • Opleidingen zonder het keurmerk van de NVAO mogen geen wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s verstrekken.
  • Afgestudeerden van een niet-erkende opleiding mogen geen wettelijk beschermde titel voeren.

Erkende opleidingen verifiëren

Je kunt controleren of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) te raadplegen en bij de NVAO te informeren.

Je vindt informatie over erkende hogeronderwijsopleidingen in:

  • het CROHO (alle Nederlandse erkende hogeronderwijsopleidingen);
  • de NVAO-database (alle erkende hogeronderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen).

Toezicht op het hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel van de NVAO. Tevens controleert de Onderwijsinspectie of universiteiten en hogescholen zich aan de wettelijke regels houden. Voor meer informatie over accreditatie en toezicht kun je terecht bij “Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt?”

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross