Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt in Nederland?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) zorgt voor het bewaken van de kwaliteit van zowel hogescholen als universiteiten. Wanneer de kwaliteit voldoende is, verleent de NVAO een keurmerk, ook wel accreditatie genoemd, aan de opleidingen. Het accreditatiestelsel wordt in de gaten gehouden door de Onderwijsinspectie.

Beoordeling van opleidingen door de NVAO

Accreditatie fungeert als een keurmerk dat aantoont dat het onderwijs aan de kwaliteitsnormen voldoet die wettelijk zijn vastgesteld. Pas wanneer aan deze eisen wordt voldaan, wordt de opleiding officieel erkend. De NVAO kent dit keurmerk toe aan opleidingen. Bij het indienen van hun aanvraag sturen onderwijsinstellingen een onafhankelijk beoordelingsrapport naar de NVAO. Op basis van dit rapport beoordeelt de NVAO of zij de accreditatie verleent of verlengt. Het door de NVAO verleende keurmerk is geldig voor een periode van 6 jaar.

Meer informatie over de procedures voor het beoordelen van opleidingskwaliteit is te vinden op de website van de NVAO.

De besluiten en rapporten van de NVAO bevatten de lijst van opleidingen die voldoen aan de wettelijk vastgelegde basisnormen.

Toezicht door de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de accreditatie-afspraken. Daarnaast controleert de inspectie of hogeronderwijsinstellingen de wettelijke regels correct toepassen. Hierbij kijkt de inspectie onder andere naar hoe de instelling:

  • Toelatingseisen voor studenten hanteert;
  • Examens afneemt en diploma’s verleent;
  • Omgaat met diploma’s;
  • Zorgt dat onderwijswetten nauwkeurig worden opgevolgd.

Daarnaast voert de inspectie onderzoek uit naar de kwaliteit van het hoger onderwijs. De resultaten van deze onderzoeken worden jaarlijks gepubliceerd in het Onderwijsverslag of in afzonderlijke verslagen. Meer informatie over hoe de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op het hoger onderwijs is te vinden op hun website.

Bescherming van benamingen en graden

De benamingen “hogeschool” en “universiteit” en hun vertalingen zijn beschermd. Dit is bedoeld om misbruik en verwarring te voorkomen. Alleen erkende onderwijsinstellingen mogen deze benamingen gebruiken. Voor meer informatie over de bescherming van namen en graden in het hoger onderwijs kun je terecht op de desbetreffende pagina.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross