Kun je het bedrag van je maandelijkse aflossing van je studieschuld laten verlagen?

Als je inkomen lager wordt, is het mogelijk om een verlaging van het maandbedrag voor de aflossing van je studieschuld aan te vragen. Of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze verlaging hangt af van je inkomen.

Aanvragen van verlaging van het maandbedrag studieschuld

Je kunt een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om het maandbedrag te verlagen.

Berekening van verlaging maandbedrag studieschuld

Wanneer je bij DUO een verlaging van het maandbedrag aanvraagt, zal DUO berekenen hoeveel je maandelijks kunt aflossen. Deze berekening is gebaseerd op je inkomen van twee jaar geleden. Als je inkomen recentelijk aanzienlijk is gedaald, kun je DUO vragen om de berekening te baseren op het vorige of het huidige jaar.

Indien de berekende aflossing lager is dan het bedrag dat je momenteel maandelijks aflost, zal DUO het maandbedrag verlagen.

Het nieuwe maandbedrag is één jaar geldig. Na dat jaar wordt je situatie opnieuw beoordeeld.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross