Waar dien je een klacht in over je hogeschool of universiteit?

Heb je een klacht over je hogeschool of universiteit? Bijvoorbeeld over het gedrag van een medewerker of over de geboden dienstverlening? Dan kun je terecht bij het klachtenloket of de ombudsman van de instelling. Voor klachten met betrekking tot examens of tentamens dien je een klacht in bij de examencommissie.

Indienen van een klacht over gedrag of dienstverlening

Wil je een klacht indienen over het gedrag van een medewerker van je onderwijsinstelling? Of over de geleverde dienstverlening van je hogeschool of universiteit? In dat geval kun je terecht bij het klachtenloket van je instelling. De vertrouwenspersoon van de universiteit kan vaak meer informatie geven over het indienen van een klacht. Ook kun je in het studentenstatuut lezen hoe en wanneer je een klacht kunt indienen. Meestal moet dit binnen een jaar na de gebeurtenis gebeuren.

Naast een algemene klachtenregeling heeft een instelling soms ook een specifieke klachtenprocedure. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag. Bovendien hebben universiteiten en hogescholen ook privacyreglementen en klokkenluidersregelingen. Bij bepaalde grote universiteiten kun je met klachten terecht bij een ombudsman.

Klacht indienen over tentamens of examens

Voor klachten met betrekking tot tentamens, examens, vrijstellingen, de samenstelling van je vakkenpakket of bindend studieadvies kun je terecht bij de examencommissie van jouw opleiding. Indien je niet tevreden bent met een besluit van de examencommissie, kun je binnen 6 weken na ontvangst van dat besluit een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van jouw instelling.

Het CBE beoordeelt beslissingen van de examencommissie en de examinatoren. Dit geldt ook voor zaken zoals het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten en vrijstellingen. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding en in het studentenstatuut kun je informatie vinden over de procedure voor het indienen van een beroep.

Klachten indienen verscheidene beslissingen

Voor alle andere beslissingen van de universiteit of hogeschool kun je een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kun je terecht bij het klachtenloket van je instelling. Dit heeft vaak betrekking op:

  • Betaling van collegegeld of andere bijdragen, inclusief terugbetaling;
  • Beslissingen omtrent inschrijving en uitschrijving;
  • Ordemaatregelen zoals schorsingen als gevolg van wangedrag.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding en in het studentenstatuut kun je lezen hoe je bezwaar kunt maken.

Na beroep of bezwaar oneens met beslissing 

Indien je het niet eens bent met een besluit van je hogeschool of universiteit na een beroep of bezwaar, kun je in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling oordeelt bijvoorbeeld over zaken zoals:

  • Verlaging of vrijstelling van collegegeld of examengeld;
  • Toelatings- en vooropleidingseisen;
  • Beslissingen van het CBE;
  • Toelating tot bachelor- en masteropleidingen;
  • Examenfraude.

Oneens met de afhandeling van een klacht aan een openbare universiteit

Wanneer je aan een openbare universiteit studeert en het niet eens bent met de afhandeling van je klacht over gedrag of dienstverlening, kun je terecht bij de Nationale Ombudsman. Alle universiteiten in Nederland zijn openbaar, met uitzondering van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als je aan een niet-openbare universiteit of hogeschool studeert, is er na de klachtafhandeling geen verdere mogelijkheid tot actie.

Klachtenregeling voor internationale studenten

Voor buitenlandse studenten geldt de Gedragscode Hoger Onderwijs. Hierin staan afspraken over de omgang van universiteiten en hogescholen met internationale studenten. Indien een instelling zich niet aan de gedragscode houdt, kun je een klacht indienen. Dit kan echter pas nadat de interne klachtenprocedure van de instelling is doorlopen. Meer informatie over de klachtenregeling voor buitenlandse studenten is te vinden op de website van de Gedragscode Hoger Onderwijs.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross