Wanneer heb jij recht op halvering van het collegegeld aan een hogeschool of universiteit?

Als je voor de allereerste keer begint aan een opleiding aan een hogeschool of universiteit, betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Als je van plan bent een lerarenopleiding te volgen, geldt deze halvering ook voor het tweede studiejaar. Maar let op, je komt alleen in aanmerking voor deze verlaging als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De introductie van de collegegeld halvering vond plaats in het studiejaar 2018-2019. Echter, vanaf het studiejaar 2024-2025 (vanaf 1 september 2024) wordt deze halvering stopgezet.

Voorwaarden en duur van de collegegeld halvering

Je hebt recht op de halvering van het collegegeld onder de volgende voorwaarden:

 1. Start je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Voor masteropleidingen geldt deze verlaging niet. Wel geldt er een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 2. Ben je klaar met een mbo-opleiding en ga je beginnen aan een hbo-opleiding? Ook dan heb je recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
 3. Let op, deze collegegeld halvering is alleen van toepassing op studies aan erkende hogescholen of universiteiten die door de overheid gefinancierd worden. Bij particuliere onderwijsinstellingen geldt deze regeling niet.
 4. Als je instellingscollegegeld betaalt, kom je niet in aanmerking voor de halvering.
 5. Je mag niet eerder ingeschreven zijn geweest voor een opleiding in het hoger onderwijs. Als je wel ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, ontvang je geen korting. Hier geldt een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 6. Zodra je begint met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, heb je gedurende 12 opeenvolgende maanden recht op de halvering. Dit blijft gelden, ook als je in die periode stopt met je studie of van opleiding verandert. Het is niet mogelijk om deze halvering uit te stellen of te pauzeren.

Halvering collegegeld bij lerarenopleidingen

Ga je een lerarenopleiding volgen? Dan heb je in totaal recht op 2 jaar halvering van het collegegeld. Er zijn verschillende situaties van toepassing:

 1. Begin je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, en leidt deze opleiding tot een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan betaal je gedurende de eerste 2 studiejaren de helft van het wettelijk collegegeld.
 2. Ben je na 1 september 2018 gestart met een andere opleiding en wil je later overstappen naar een lerarenopleiding? Ook dan heb je recht op het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 3. Deze regeling geldt eveneens voor leraren-masteropleidingen. Als je na 1 september 2018 eerst een niet-lerarenopleiding hebt gevolgd en vervolgens een leraren-masteropleiding gaat doen, krijg je ook het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 4. Wanneer je naast een andere opleiding ook een lerarenopleiding volgt, betaal je slechts één keer het wettelijk collegegeld voor beide opleidingen. Hierdoor kom je niet in aanmerking voor de halvering in het tweede jaar. Deze maatregel is ingevoerd om misbruik van het verlaagde tarief te voorkomen. Er is één uitzondering: bij de Academische Pabo heb je wel recht op 2 jaar halvering van het collegegeld.

Lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Op de website van DUO kun je een overzicht vinden van alle lerarenopleidingen waarvoor de collegegeld halvering van toepassing is. Je kunt ook bij jouw onderwijsinstelling navragen of je in aanmerking komt voor collegegeld korting bij jouw opleiding.

Geen korting bij opleidingen met beperkte bevoegdheid

Er zijn opleidingen of onderdelen van opleidingen die bij afronding leiden tot een (beperkte) onderwijsbevoegdheid. Bij deze opleidingen krijg je geen korting op het collegegeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatieve minors, maar ook voor masteropleidingen waarbij je via een speciaal traject een (beperkte) bevoegdheid verwerft, terwijl de nadruk ligt op een andere opleiding.

Maximale korting op collegegeld bij kleinschalige opleidingen

Sta je op het punt om een kleinschalige opleiding te volgen? Houd er dan rekening mee dat hiervoor een hoger wettelijk collegegeldtarief geldt (maximaal 5 keer het reguliere voltijd collegegeldtarief). Echter, ook studenten die aan een kleinschalige opleiding beginnen hebben recht op korting op het collegegeld tijdens het eerste studiejaar. Deze korting bedraagt maximaal € 1.105, wat gelijkstaat aan de helft van het reguliere collegegeldtarief. Dit maximale kortingsbedrag geldt onder andere voor University Colleges en sommige hbo-opleidingen.

Stopzetten van de verlaagde collegegeld regeling vanaf het studiejaar 2024-2025

Het kabinet heeft besloten om vanaf het studiejaar 2024-2025 te stoppen met het verlagen van het collegegeld. Dit gaat in per 1 september 2024. Dit geldt voor:

 1. Studenten die vanaf 1 september 2024 zijn ingeschreven voor een opleiding.
 2. Studenten die vóór 1 september 2024 zijn ingeschreven, bijvoorbeeld voor een instroommoment in februari.

Als je op 1 september 2023 al ingeschreven stond voor een lerarenopleiding, heb je echter nog wel recht op het verlaagde collegegeldtarief in het tweede jaar van het studiejaar 2024-2025.

Vanaf het studiejaar 2025-2026 (vanaf 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagde collegegeldtarief.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross