Wanneer krijg je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of getuigschrift, terwijl het hoger onderwijs je voorziet van een getuigschrift en een bijgevoegd supplement. In het middelbaar beroepsonderwijs word je beloond met een diploma. Er zijn specifieke regels betreffende deze diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het verkrijgen van een diploma in het voortgezet onderwijs gelden de volgende criteria:

  1. Indien je een deel van het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) succesvol hebt afgerond, maar vroegtijdig doorstroomt naar een mbo-entree-opleiding, krijg je een getuigschrift vmbo.
  2. Bij succesvolle afronding van een leerwerktraject ontvang je een diploma bbl/leerwerktraject.
  3. Het behalen van het eindexamen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg resulteert in een diploma vmbo.
  4. Het succesvol afsluiten van het havo eindexamen leidt tot een havo-diploma.
  5. Voor het vwo-diploma dien je het vwo eindexamen succesvol te voltooien.

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs geldt het volgende:

Na afronding van een opleiding in het praktijkonderwijs ontvang je een getuigschrift of een schooldiploma.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs wordt een getuigschrift uitgereikt bij het behalen van een examen. Dit getuigschrift wordt aangevuld met een supplement. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen inzicht geeft in de gevolgde opleiding. Dit vergemakkelijkt de internationale vergelijking van diploma’s en maakt je diploma ook in het buitenland bruikbaar. Het supplement kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verstrekt.

Indien je de opleiding niet voltooid, is het mogelijk om de examencommissie om een verklaring te vragen. Hierin worden de behaalde tentamens met een voldoende beoordeeld.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, het vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de NT2-opleiding word je beloond met een diploma, maar alleen wanneer je alle vereiste examenonderdelen met succes hebt afgerond. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Indien je je opleiding niet voltooid in het beroepsonderwijs, kun je de school om een schoolverklaring vragen. Hierop worden de gevolgde onderdelen en behaalde resultaten vermeld. Een schoolverklaring heeft geen nationale erkenning.

Wettelijke richtlijnen voor diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikelen 2.51, 2.58 en 2.59; de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 7.11; en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), artikel 7.4.6.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross