Wanneer krijg je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of getuigschrift, terwijl het hoger onderwijs je voorziet van een getuigschrift en een bijgevoegd supplement. In het middelbaar beroepsonderwijs word je beloond met een diploma. Er zijn specifieke regels betreffende deze diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het verkrijgen van een diploma in het voortgezet onderwijs gelden de volgende criteria:

  1. Indien je een deel van het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) succesvol hebt afgerond, maar vroegtijdig doorstroomt naar een mbo-entree-opleiding, krijg je een getuigschrift vmbo.
  2. Bij succesvolle afronding van een leerwerktraject ontvang je een diploma bbl/leerwerktraject.
  3. Het behalen van het eindexamen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg resulteert in een diploma vmbo.
  4. Het succesvol afsluiten van het havo eindexamen leidt tot een havo-diploma.
  5. Voor het vwo-diploma dien je het vwo eindexamen succesvol te voltooien.

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs geldt het volgende:

Na afronding van een opleiding in het praktijkonderwijs ontvang je een getuigschrift of een schooldiploma.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs wordt een getuigschrift uitgereikt bij het behalen van een examen. Dit getuigschrift wordt aangevuld met een supplement. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen inzicht geeft in de gevolgde opleiding. Dit vergemakkelijkt de internationale vergelijking van diploma’s en maakt je diploma ook in het buitenland bruikbaar. Het supplement kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verstrekt.

Indien je de opleiding niet voltooid, is het mogelijk om de examencommissie om een verklaring te vragen. Hierin worden de behaalde tentamens met een voldoende beoordeeld.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, het vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de NT2-opleiding word je beloond met een diploma, maar alleen wanneer je alle vereiste examenonderdelen met succes hebt afgerond. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Indien je je opleiding niet voltooid in het beroepsonderwijs, kun je de school om een schoolverklaring vragen. Hierop worden de gevolgde onderdelen en behaalde resultaten vermeld. Een schoolverklaring heeft geen nationale erkenning.

Wettelijke richtlijnen voor diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikelen 2.51, 2.58 en 2.59; de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 7.11; en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), artikel 7.4.6.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross