Wat is het bindend studieadvies?

Een bindend studieadvies (bsa) is een besluit van de universiteit of hogeschool met betrekking tot je voortgang in je opleiding. Of dit advies bindend is, wordt bepaald door de betreffende universiteit of hogeschool. Een bsa wordt vastgesteld volgens specifieke regels en je hebt de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Regels voor het bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvangt elke student een studieadvies. Dit advies kan negatief zijn. Afhankelijk van het beleid van je instelling kan dit betekenen dat je moet stoppen met je opleiding.

Bij het geven van een bindend studieadvies moet de universiteit of hogeschool enkele zaken in acht nemen:

  • Je hebt recht op voldoende studiebegeleiding van de studentendecaan.
  • Tijdig moet je worden gewaarschuwd over een mogelijk negatief bsa, zodat je een redelijke periode hebt om je studieprestaties te verbeteren. Bij het geven van deze waarschuwing moet de school zich melden voor 1 februari door de “1 februari-regel.” Dit voorkomt dat het stopzetten van je studie gevolgen heeft voor je studiefinanciering.
  • De opleiding moet rekening houden met persoonlijke omstandigheden, zoals beperkingen, bijzondere familieomstandigheden, of lidmaatschap van een medezeggenschapsraad.
  • Je hebt het recht om gehoord te worden.
  • Alle regels met betrekking tot een bindend studieadvies zijn terug te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Klacht over studiebegeleiding of bezwaar tegen een bindend studieadvies

Ben je niet tevreden over de geboden studiebegeleiding of het ontvangen bindend studieadvies? In dat geval kun je een klacht indienen bij je onderwijsinstelling. Informeer bij je opleiding naar het studentenstatuut. Hierin staat vermeld welke stappen je moet ondernemen als je bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. Je kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van jouw onderwijsinstelling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross