Wat kan ik doen als ik studievertraging heb opgelopen?

Indien je door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, studievertraging hebt opgelopen, zijn er stappen die je kunt ondernemen om hiermee om te gaan. Je hebt de mogelijkheid om te vragen of het volgen van studieonderdelen op een later moment mogelijk is. Om dit verzoek in te dienen, schrijf je een formele brief gericht aan het bestuur van jouw opleiding. Het is belangrijk op te merken dat eerder behaalde tentamens als gevolg van studievertraging kunnen komen te vervallen.

Bijzondere omstandigheden kunnen bestaan uit:

  1. Ziekte
  2. Zwangerschap
  3. Ziekte of overlijden van een ouder
  4. Functiebeperking
  5. Concentratieproblemen
  6. Topsportcarrière

In het geval van dergelijke omstandigheden, is het van essentieel belang dat je zo snel mogelijk contact opneemt met een studiebegeleider of studentendecaan. Zij kunnen je helpen om de studievertraging te minimaliseren of zelfs in te halen.

Schriftelijk verzoek

Als je studieonderdelen hebt gemist, kun je een verzoek indienen bij het bestuur van jouw hogeschool of universiteit om deze onderdelen op een later tijdstip te mogen volgen. Hierbij dien je een schriftelijk verzoek in te dienen. Zorg ervoor dat je verzoek in ieder geval de volgende informatie bevat:

  1. De bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot jouw studievertraging. Het is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat deze omstandigheden de oorzaak zijn van de vertraging, bijvoorbeeld met een medische verklaring.
  2. De specifieke studieonderdelen die je wilt inhalen.
  3. De namen van de docent(en), studiebegeleider of studentendecaan die op de hoogte zijn gebracht van jouw studieachterstand.
  4. Eventuele afspraken die je hebt gemaakt met docent(en).

Het bestuur zal je schriftelijk op de hoogte stellen van hun beslissing.

In het hoger onderwijs kunnen eerder behaalde tentamens vervallen als gevolg van studievertraging. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding kun je informatie vinden over de studie-inhoud, eindtermen en studielast. De OER bevat ook details over het aantal keren dat je tentamens en examens kunt afleggen, evenals de geldigheidsduur van behaalde tentamens of examens.

Indien er een risico bestaat dat jouw tentamenresultaat vervalt, neem dan tijdig contact op met jouw studiebegeleider om de verdere stappen in jouw studie te bespreken en afspraken te maken.

Ondersteuning op financieel gebied

Voor studievertraging als gevolg van bepaalde bijzondere omstandigheden, kun je mogelijk financiële ondersteuning aanvragen bij het profileringsfonds van jouw hogeronderwijsinstelling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross