Hoe ziet de havo eruit?

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een onderwijsniveau dat je voorbereidt op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Hier zijn de belangrijkste punten:

Duur en opbouw

De havo duurt in totaal 5 jaar.

Toelating

Elke school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf wie wordt toegelaten tot de havo. Dit kan gebaseerd zijn op factoren zoals het schooladvies van de basisschool, de score op de Citotoets (eindtoets basisonderwijs), of een school-specifieke toelatingstest.

Verplichte vakken onderbouw

In de onderbouw van de havo (klas 1, 2 en 3) zijn er verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport, en Duits en Frans (of 1 andere officiële taal; in Friesland: Friese taal en cultuur).

Verplichte vakken bovenbouw

In de bovenbouw van de havo (klas 4 en 5) blijven vakken zoals Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, rekenen (telt niet mee voor eindexamen), maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CKV), en lichamelijke opvoeding verplicht.

Profielen bovenbouw havo

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier richtingen, ook wel profielen genoemd:

  1. Natuur en techniek
  2. Natuur en gezondheid
  3. Economie en maatschappij
  4. Cultuur en maatschappij

Vakken binnen profielen

Elk profiel heeft specifieke vakken. Bijvoorbeeld:

Natuur en techniek: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde

Natuur en gezondheid: Wiskunde A, Biologie, Scheikunde

Economie en maatschappij: Wiskunde A, Economie, Geschiedenis

Cultuur en maatschappij: Geschiedenis, Moderne vreemde taal

Profielwerkstuk

Iedere havo-leerling moet een profielwerkstuk maken, waarbij je dieper ingaat op een onderwerp binnen je gekozen profiel.

Examen

Je doet eindexamen in 7 vakken. Het examen bestaat meestal uit een schoolexamen en een centraal examen. De overige vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

Doorstromen naar vwo

Als je na de havo naar het vwo wil doorstromen, moet je voldoen aan de toelatingseisen van de vwo-school waar je interesse in hebt. Informeer hierover bij de desbetreffende vwo-school.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross