Hoe zit het met gratis schoolboeken en lesmateriaal in het voortgezet onderwijs?

In het voortgezet onderwijs worden verschillende studieboeken en lesmaterialen kosteloos aangeboden aan leerlingen. De school zorgt hiervoor en brengt ouders op de hoogte van eventueel aan te schaffen lesbenodigdheden, zoals een atlas, rekenmachine of gymkleding.

Overzicht van gratis schoolboeken en lesmaterialen

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en lesmaterialen kosteloos beschikbaar:

 • Verschillende soorten boeken;
 • Examentrainingen en examenbundels;
 • Lesmateriaal ontwikkeld door de school zelf;
 • Cd’s of dvd’s die specifiek benodigd zijn voor het betreffende leerjaar;
 • Kosten voor digitale leermiddelen;
 • Lesmateriaal voor extra vakken of keuzevakken;
 • Materiaal voor leerlingen met leesbeperkingen, zoals visueel gehandicapte leerlingen en leerlingen met dyslexie.

Dit geldt ook voor leerlingen in:

 • Het speciaal onderwijs (VSO);
 • Praktijkonderwijs;
 • Vbo-groen;
 • De Internationale Schakelklas (ISK).

Scholen kunnen ervoor kiezen om de gratis schoolboeken af te laten halen of thuis te bezorgen. Thuisbezorging mag zonder extra kosten voor ouders.

Borg schoolboeken

Scholen kunnen ouders vragen om een borg voor de gratis schoolboeken. Dit heeft als doel om zorgvuldig gebruik van de boeken te bevorderen. Het betalen van een borg is vrijwillig. Voor een dergelijke borgregeling gelden enkele voorwaarden:

Ouders dienen helder geïnformeerd te worden over de borgregeling en de omgang met eventuele schade aan de boeken.

 • De medezeggenschapsraad moet instemmen met de borgregeling.
 • De school dient ervoor te zorgen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar hun schoolboeken ontvangen, ook als ouders besluiten de borg niet te betalen.
 • De school blijft verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken, zelfs als deze taak is uitbesteed aan een leverancier.

Indien ouders akkoord gaan met de borgregeling, zijn zij verplicht deze na te komen.

Herbruikbare gratis werkboeken

Sommige scholen hergebruiken werkboeken om kosten te besparen, waardoor deze langer dan één schooljaar worden gebruikt. De school kan van leerlingen verwachten dat ze niet in deze werkboeken schrijven. Als de school ouders en leerlingen hier duidelijk over heeft geïnformeerd en een leerling toch in de werkboeken schrijft, kan de school de ouder vragen om de kosten van het werkboek te vergoeden.

Laptop of tablet

Een laptop of tablet valt niet onder gratis lesmateriaal. Scholen mogen ouders wel vragen om een laptop aan te schaffen, maar dit kan niet verplicht worden.

Scholen dienen ervoor te zorgen dat alle leerlingen volledig kunnen deelnemen aan het lesprogramma, zelfs als dit deels digitaal is. Als ouders niet in staat zijn om een laptop aan te schaffen of dit niet willen, moet de school een alternatieve oplossing bieden, zoals het verstrekken van een leenlaptop. Voor deze aanvullende voorziening mag de school een vrijwillige bijdrage van ouders vragen, maar dit is niet verplicht. De school moet altijd zorgen voor passend lesmateriaal, ook zonder betaling.

Niet gratis schoolboeken en lesmaterialen

De volgende materialen moeten ouders zelf betalen:

 • Atlassen;
 • Woordenboeken;
 • Rekenmachines;
 • Agenda’s;
 • Sportkleding;
 • Gereedschap;
 • Schrijf- en opbergmateriaal;
 • Pennen.

Leerlingen die geen recht hebben op gratis schoolboeken en lesmaterialen

Voor leerlingen in:

 • Particulier voortgezet onderwijs;
 • Volwassenenonderwijs (vavo);
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

zijn schoolboeken en lesmaterialen niet gratis. Een uitzondering geldt voor leerlingen die via het vavo hun middelbare school diploma behalen; voor deze groep leerlingen zijn de schoolboeken en lesmaterialen wel gratis, omdat zij officieel ingeschreven blijven in het voortgezet onderwijs.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross