Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar?

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen optimaal voorbereidt op de samenleving. Elk van jouw leerlingen volgt een individueel ontwikkelplan dat gericht is op leren, werken, zelfredzaamheid, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Meestal duurt deze opleiding 5 jaar.

Vakken in het praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs krijgen leerlingen een aangepast programma bestaande uit zowel theoretische als praktijkgerichte vakken. Het exacte vakkenpakket van elke leerling is vastgelegd in hun eigen ontwikkelplan, oftewel het Individueel Ontwikkelplan.

Voorbeelden van vakken zijn onder andere:

 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Ik en de maatschappij
 • Techniek
 • Dienstverlening en zorg
 • Horeca en voeding
 • Logistiek en verkoop
 • Groen- en dierverzorging
 • Culturele kunstzinnige vorming
 • Ontwikkelplan en stage

Het Individueel Ontwikkelplan speelt een cruciale rol in de leerroute van elke leerling. Hierin zijn doelen vastgelegd, evenals hun sectorkeuze. Daarnaast wordt vermeld welke branche-opleidingen beschikbaar zijn voor de leerling om uit te kiezen. De school stelt deze leerroute samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op. Het plan wordt doorgaans 2 tot 3 keer per jaar herzien.

Leerlingen lopen stages om hen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Veel scholen voor praktijkonderwijs bieden een breed scala aan branche-opleidingen aan.

Onderwijsaanpak in het praktijkonderwijs

De lessen in het praktijkonderwijs zijn gericht op verschillende aspecten:

 • Individueel afgestemd theoretisch onderwijs
 • Praktijkgerichte beroepservaring, zoals stage en begeleid praktijkleren
 • Training voor zelfredzaamheid, met taken zoals boodschappen doen, koken, huishoudelijke klusjes en zelfstandig reizen
 • Persoonlijke ontwikkeling, zodat leerlingen hun sterke punten leren kennen en meer zelfvertrouwen krijgen
 • Training in arbeidsvaardigheden: het aanleren van vaardigheden en competenties die essentieel zijn voor het functioneren als werknemer

Van praktijkonderwijs naar werk of mbo

De meeste leerlingen doorlopen een praktijkonderwijs van 5 jaar. Naast het behalen van een getuigschrift en/of schooldiploma, ontvangen ze ook diploma’s van de branche-opleidingen die ze hebben gevolgd.

Na het praktijkonderwijs gaan velen van hen direct aan het werk. Een deel van de leerlingen kiest ervoor om door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross