Hoe zorg je ervoor dat jouw kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgt?

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun diploma te behalen. Sommige scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) bieden dit type onderwijs aan. Het is aan de school om te bepalen of jouw kind in aanmerking komt voor lwoo.

Scholen bepalen zelf de invulling van lwoo

Vmbo-scholen hebben de vrijheid om te beslissen of en hoe ze lwoo aanbieden. Dit kan onder andere gebeuren door:

  • Het hebben van kleinere klassen.
  • Het geven van bijlessen.
  • Het bieden van huiswerkbegeleiding.
  • Het aanbieden van trainingen om leerlingen beter te laten studeren.

Lwoo kan tijdens reguliere lessen gegeven worden, maar ook daarbuiten of zelfs buiten de schoolmuren. De duur van lwoo hoeft niet per se 4 jaar te zijn; 1 of 2 jaar is ook een mogelijkheid. In sommige gevallen werken scholen in dezelfde regio samen om lwoo aan leerlingen aan te bieden.

Aanmelden voor lwoo

Indien jouw kind een lwoo-advies heeft ontvangen van de basisschool, kun je jouw kind aanmelden voor lwoo bij een vmbo-school.

Beoordeling door de school

Na de aanmelding zal de school beoordelen of jouw kind geschikt is voor lwoo. Dit kan onder andere bestaan uit een intelligentieonderzoek en het observeren van het gedrag van jouw kind. De vmbo-school zal ook het schooladvies van de basisschool meenemen in de beoordeling. Als de school van mening is dat lwoo passend is voor jouw kind, zal de school een aanvraag voor lwoo indienen bij het samenwerkingsverband. In zo’n samenwerkingsverband werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs samen.

Leerwegondersteunend onderwijs en passend onderwijs sinds 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 maken zowel leerwegondersteunend onderwijs als praktijkonderwijs deel uit van het bredere concept van passend onderwijs.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross