Hoeveel tijd mag jij besteden aan het voortgezet onderwijs?

De duur van het voortgezet onderwijs verschilt per schooltype en individuele omstandigheden. Scholen hebben het recht om te bepalen hoelang een leerling over de havo of het vwo mag doen. Voor praktijkonderwijs geldt dat een leerling dit onderwijs niet meer kan volgen nadat het schooljaar eindigt waarin die 19 jaar wordt.

Geen vaste regels voor studieduur vmbo, havo, vwo

Er zijn geen vaste wettelijke regels die aangeven hoelang iemand over vmbo, havo of vwo mag doen. Bij normale voortgang duurt het vmbo 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar. Over het algemeen is het niet toegestaan voor een leerling om meer dan 1 jaar in hetzelfde leerjaar te blijven zitten. Veel schoolreglementen vermelden dat leerlingen:

  1. Maximaal één keer mogen blijven zitten in dezelfde klas;
  2. Eén keer mogen zakken voor het eindexamen;
  3. Twee keer mogen blijven zitten in verschillende leerjaren.

De specifieke regels die jouw school hanteert, kun je vinden in de schoolgids.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is bedoeld voor mensen vanaf 16 jaar die hun middelbare schoolopleiding niet hebben afgemaakt, zijn gezakt of dreigen uit te vallen.

Praktijkonderwijs tot 18 of 19 jaar

Voor praktijkonderwijs geldt dat een leerling op school kan blijven tot en met het schooljaar waarin hij/zij 18 jaar wordt. In sommige gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs dit met 1 jaar verlengen, mits goed onderbouwd. In uitzonderlijke situaties kan de inspectie besluiten om het praktijkonderwijs verder te verlengen na het 18e levensjaar. Dit vereist echter een gedegen verzoek en motivatie van de school.

Het aanvraagformulier voor een verlenging van de verblijfsduur in het praktijkonderwijs (ODT) is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross