Is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht?

Nee, het is niet verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor extra activiteiten buiten de normale lessen op school. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen zijn. Het staat ouders vrij om te kiezen of ze wel of niet bijdragen, en hun kinderen hebben nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan deze activiteiten.

Ouderbijdrage voor schoolreisjes en sportdagen

Zowel basisscholen als middelbare scholen, zowel in regulier als speciaal onderwijs, kunnen extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma organiseren. Daarbij kunnen ze aan de ouders een ouderbijdrage vragen.

Voorbeelden van zulke extra activiteiten voor leerlingen zijn onder andere:

 1. Schoolreizen
 2. Gezamenlijke maaltijden met Kerstmis
 3. Bezoeken aan musea
 4. Sportdagen
 5. Hulp bij huiswerk of oefensessies voor examens
 6. Lessen in een vreemde taal, zoals Spaans
 7. Programma’s voor meertalig onderwijs
 8. Extra lessen in dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek

Informatie over het bedrag en het doel van de ouderbijdrage moet altijd worden vermeld in de schoolgids. Hierbij hoort:

 1. De hoogte van de ouderbijdrage
 2. Waarvoor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt
 3. De vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor extra activiteiten
 4. De verzekering dat leerlingen altijd kunnen deelnemen aan alle extra activiteiten, zelfs als hun ouders niet betalen
 5. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bestemming van het geld.

Toegankelijkheid voor alle leerlingen

Bij alle extra activiteiten die door de school worden georganiseerd, moeten alle leerlingen de mogelijkheid hebben om deel te nemen, ongeacht of hun ouders een vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen mogen geen vervangende activiteiten aanbieden aan leerlingen die niet betalen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross