Kun je jouw diploma of cijferlijst vervangen in geval van verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Indien je jouw diploma, certificaat of cijferlijst bent kwijtgeraakt, heb je de mogelijkheid om een uittreksel van jouw diplomagegevens aan te vragen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Het aanvragen van dit document gebeurt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze optie is ook beschikbaar als je een andere naam hebt aangenomen of een geslachtswijziging hebt ondergaan.

Vervanging van het diploma is alleen mogelijk bij geregistreerd onderwijs

Het is belangrijk om te weten dat niet voor alle soorten onderwijs een uittreksel van diplomagegevens of cijferlijst verkregen kan worden. Dit is alleen mogelijk voor opleidingen die geregistreerd zijn bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieronder vallen onder andere:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oudere opleidingen;
  • staatsexamens, diverse soorten staatsdiploma’s en akten.

Alleen voor deze typen onderwijs kun je bij DUO een vervangend document aanvragen of downloaden. In het geval dat DUO niet over jouw uitslaggegevens beschikt, kun je een aanvraag indienen bij de school waar je het examen hebt afgelegd.

Als de onderwijsinstelling is opgeheven

Indien de onderwijsinstelling is opgeheven, kun je bij de opvolger van deze instelling een verklaring van het afgelegde examen aanvragen. Meestal is bekend bij DUO welke school de rechtsopvolger is van de opgeheven instelling.

Aanvragen en kosten van een uittreksel van het diploma

Je kunt een uittreksel van jouw diplomagegevens aanvragen via de diplomahulp van DUO. Je kunt kiezen tussen een digitaal uittreksel en een papieren uittreksel. Een digitaal uittreksel is kosteloos. Voor een papieren uittreksel wordt een vergoeding van € 72 gevraagd. Na het vinden van jouw diplomagegevens ontvang je een verzoek tot betaling. Zodra jouw betaling is verwerkt, ontvang je binnen 3 weken het papieren uittreksel per post.

Wil je jouw diploma laten legaliseren?

Indien je jouw diploma wilt laten legaliseren, bedragen de kosten € 78. Dit is relevant wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland gaat studeren of werken.

Bewijsstukken bij ontbrekende gegevens

Mocht je bepaalde gegevens niet meer hebben, zoals jouw examennummer voor staatsexamens of jouw ploegnummer van het mulo-examen, dan kan DUO mogelijk nog steeds helpen. Volg deze stappen:

Laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier.

Voeg altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) toe aan het formulier, evenals een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross