Mag een middelbare school jouw kind schorsen of van school sturen?

Een school voor voortgezet onderwijs heeft de bevoegdheid om jouw kind maximaal één week te schorsen. Tijdens deze schorsingsperiode heeft jouw kind tijdelijk geen toegang tot de school of tot specifieke lessen. Daarnaast heeft de school ook het recht om jouw kind van school te sturen. Zowel schorsing als verwijdering zijn disciplinaire maatregelen. De school moet altijd een solide reden hiervoor hebben.

Regels omtrent schorsing en verwijdering

Wanneer de school overweegt om een leerling te schorsen, moet de school zich houden aan specifieke regels. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen. De richtlijnen betreffende schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Besluit tot verwijdering

Indien de school overweegt om jouw kind van school te verwijderen, dient de school eerst naar zowel jouw verhaal als dat van de leraar of mentor te luisteren. Tevens is de school verplicht om met de Inspectie van het Onderwijs te overleggen.

Indien de prestaties van jouw kind onvoldoende zijn, mag de school jouw kind alleen aan het einde van het schooljaar verwijderen.

Bezwaar maken

Indien de school jouw kind van school wil verwijderen, moet het schoolbestuur schriftelijk de reden hiervoor uiteenzetten. Hierbij ontvang je tevens informatie over de adviezen en rapporten die zijn meegenomen bij de beslissing om jouw kind van school te verwijderen. Binnen een termijn van 6 weken kun je schriftelijk bezwaar maken. Het schoolbestuur moet binnen 4 weken vervolgens een nieuwe beslissing nemen.

Gedurende de behandeling van jouw bezwaarschrift kan de school jouw kind de toegang tot de school ontzeggen.

Geschillencommissie of rechter inschakelen

Indien de school vasthoudt aan het besluit om jouw kind te verwijderen, kun je de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs of aan de rechter. In het geval van een openbare school, zal dit de bestuursrechter zijn. Indien jouw kind een bijzondere school bezoekt, zal dit de civiele rechter zijn. Scholen met een bijzondere signatuur zijn gebaseerd op religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Voor deze rechtszaak heb je een advocaat nodig.

Eerst op zoek naar een nieuwe school

Indien jouw kind van school wordt verwijderd, dient de school op zoek te gaan naar een alternatieve school voor jouw kind. Aangezien jouw kind leerplichtig is, mag de school jouw kind pas definitief verwijderen zodra een nieuwe school bereid is jouw kind toe te laten.

Wettelijke richtlijnen omtrent verwijdering

Voor meer informatie over de regels met betrekking tot schorsing en verwijdering van leerlingen kun je de schoolgids raadplegen. De wettelijke regels zijn vastgelegd in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross