Mag een middelbare school jouw kind weigeren?

Ja, een middelbare school heeft soms het recht om jouw kind te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de school vol zit. Als jouw kind wordt geweigerd, heb je echter het recht om bezwaar te maken.

Wanneer mag een middelbare school jouw kind weigeren?

Een middelbare school kan jouw kind om verschillende redenen weigeren, bijvoorbeeld als:

  • De school geen plaats meer heeft.

Je kunt jouw kind op meerdere scholen aanmelden als dit het geval is.

  • Specifieke kennis of vaardigheden vereist zijn.

Als jouw kind niet over deze kennis of vaardigheden beschikt, bijvoorbeeld op een school met tweetalig onderwijs of een Topsport Talentschool.

  • Er afspraken zijn over de verdeling van leerlingen binnen jouw gemeente.

In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over hoe leerlingen over scholen verdeeld worden. Dit kan resulteren in een loting of ervoor zorgen dat broers en zussen samen naar dezelfde school kunnen gaan.

  • Jouw geloofsovertuiging niet overeenkomt met die van de school.

Dit geldt met name voor scholen met bijzonder voortgezet onderwijs. Als er geen openbare school binnen redelijke afstand is, moet een bijzondere school jouw kind toch toelaten.

Wanneer mag een middelbare school jouw kind niet weigeren?

Een middelbare school mag jouw kind niet weigeren vanwege:

  • De behoefte aan extra ondersteuning of hulp voor jouw kind.

Dit geldt bijvoorbeeld als jouw kind gedragsproblemen heeft of een beperking. Als de school vol zit, moet er toch een passende plek geboden worden voor jouw kind.

  • Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Een school kan deze bijdrage vragen voor extra activiteiten.

Bezwaar maken als de school jouw kind weigert

Ben je het niet eens met de beslissing van de school om jouw kind te weigeren? Dan kun je bezwaar maken door middel van een brief of e-mail. Zorg ervoor dat je dit doet binnen 6 weken nadat de school schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor jouw kind. De school dient binnen 4 weken op jouw bezwaar te reageren. Als je het niet eens blijft, heb je de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Als je advies hierover wilt, kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross