Mag je het beste vak op een hoger niveau volgen?

Als je uitblinkt in één of meerdere vakken, krijg je de mogelijkheid om deze vakken op een hoger niveau te volgen. Bovendien kun je ervoor kiezen om op dat hogere niveau ook je eindexamen te doen. De overheid stimuleert scholen om op deze manier meer gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.

Op maat gemaakt voor talenten

De opties voor aangepast onderwijs gelden voor elke leerling met talenten, maar ook voor leerlingen die in specifieke vakgebieden uitblinken. Dit kunnen leerlingen zijn die bijvoorbeeld excelleren in exacte vakken, maar minder sterk zijn in talen. Een leerling met een speciaal talent voor bepaalde vakken krijgt dan de kans om deze vakken op een hoger niveau te volgen. Zo zou bijvoorbeeld een vmbo-leerling Engels op havo-niveau kunnen volgen.

Examen doen op een hoger niveau

Wanneer je ervoor kiest om een vak op een hoger niveau te volgen, kun je ook op dat niveau eindexamen doen. Mocht je twijfels hebben of je het examen op het hogere niveau wel succesvol kunt afronden, kun je bij school informeren of het mogelijk is om toch het eindexamen op je oorspronkelijke niveau af te leggen. Dit moet je echter overwegen vóór aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.

Teruggaan naar het oorspronkelijke niveau na een examen op een hoger niveau

Stel dat je eindexamen hebt gedaan op een hoger niveau en het resultaat valt tegen, dan kun je op een later tijdstip (bijvoorbeeld tijdens het tweede tijdvak) alsnog het centraal examen op je oorspronkelijke niveau afleggen. Dit wordt niet beschouwd als een herkansing, dus je behoudt je recht op een herkansing. Het meest recent behaalde cijfer wordt gebruikt. Als je besluit om terug te gaan naar je oorspronkelijke niveau, vervalt het cijfer dat je op het hogere niveau hebt behaald, ook al is dit cijfer hoger.

Overheid wil scholen aanmoedigen

Elke middelbare school heeft de mogelijkheid om leerlingen vakken op een hoger niveau te laten volgen. Desondanks maken scholen hier vaak weinig gebruik van. De overheid streeft ernaar dat alle scholen leerlingen de kans geven om een vak op een hoger niveau te volgen. Daarom zet de overheid zich in om scholen aan te moedigen om meer maatwerk aan te bieden aan hun leerlingen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross