Wanneer kom ik in aanmerking voor vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld (mbo en vavo)?

Of je minder cursusgeld voor een deeltijdopleiding moet betalen, geen cursusgeld hoeft te betalen (vrijstelling) of een deel van het cursusgeld terugkrijgt, hangt af van jouw situatie. Je kunt vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld aanvragen bij de instelling waar je de cursus volgt.

Cursusgeld betalen

Je betaalt cursusgeld als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent en als je een van de volgende opleidingen volgt:

  1. een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  2. een deeltijdcursus in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Minder cursusgeld betalen

Als je je inschrijft tijdens een lopende cursusperiode, betaal je alleen cursusgeld voor de maanden waarin je nog deelneemt aan de cursus.

Vrijstelling van cursusgeld

Als je 2 opleidingen volgt bij dezelfde instelling en je betaalt al lesgeld voor een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijdopleiding aan het vavo, hoef je voor de tweede opleiding geen cursusgeld te betalen.

Indien je op 1 augustus aan het begin van het studiejaar jonger dan 18 bent en je volgt een deeltijdopleiding aan het vavo, hoef je gedurende het hele studiejaar geen cursusgeld te betalen.

Teruggave van cursusgeld

In bepaalde situaties kun je (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen:

  1. Je schrijft je uit vóór de eerste lesdag.
  2. Je schrijft je in bij een dagschool in dezelfde periode waarin je cursusgeld betaalt.
  3. Je wordt ernstig ziek.
  4. Je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden, zoals ziekte of overlijden van een familielid.

Je krijgt van de instelling 1/12 van het cursusgeld terug voor elke maand dat je de cursus niet volgt.

Als je overlijdt, krijgen je nabestaanden (een deel van) het cursusgeld terug.

Diploma behaald voor het einde van de cursus

Heb je voor het einde van het cursusjaar een diploma behaald? Dan kun je voor elke resterende maand 1/10 van het cursusgeld terugkrijgen van de instelling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross