Wanneer krijg je vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?

Of je minder lesgeld voor een voltijdopleiding moet betalen, geen lesgeld hoeft te betalen (vrijstelling) of een deel van het lesgeld terug krijgt, hangt af van jouw situatie. Je kunt vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lesgeld betalen

Je betaalt lesgeld voor je opleiding als je voltijds naar school gaat en 18 jaar of ouder bent, of als je voltijds volwassenenonderwijs (vavo) volgt.

Minder lesgeld betalen

Indien je je na 1 november inschrijft (latere instroom), betaal je alleen lesgeld voor de resterende maanden van het schooljaar. Op de website van DUO kun je lezen hoeveel lesgeld je betaalt bij latere instroom.

Vrijstelling van lesgeld

In de volgende situaties hoef je geen lesgeld te betalen:

  • Je stopt met de lessen en schrijft je uit vóór 1 oktober.
  • Je was eerder in het schooljaar ingeschreven bij een dagschool en had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Teruggave van lesgeld

Als je je opleiding beëindigt en al lesgeld hebt betaald, kun je in sommige gevallen dit geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. Op de website van DUO vind je alle informatie over het terugkrijgen van lesgeld.

Wil je lesgeld terugvragen voor een particuliere opleiding? Dan moet je dit doen bij de instelling waar je de opleiding volgt.

Niet de Nederlandse nationaliteit

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit en daardoor geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholieren? Dan kun je een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dit heet buiteninvordering van lesgeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Op het moment dat je je inschrijft bij de school, verblijf je legaal in Nederland.
  • Je voldoet aan alle andere voorwaarden voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.
  • Zowel jij als de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen.

Het verzoek moet voor het einde van het studiejaar (uiterlijk 31 juli) worden ingediend.

Je kunt het formulier “Verzoek buiteninvorderingstelling lesgeld” downloaden van de website van DUO.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross