Wanneer kun jij als scholier een tegemoetkoming in schoolkosten krijgen?

Onder specifieke voorwaarden kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in je schoolkosten. Deze regeling is beschikbaar voor personen tussen de 18 en 30 jaar oud. Daarnaast wordt het bedrag van de bijdrage beïnvloed door het type school en je nationaliteit.

Tegemoetkoming voor scholieren

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Dit wordt aan jou verstrekt omdat je ouders vanaf je 18e jaar geen kinderbijslag meer voor je ontvangen. Met dit geld kun je bijvoorbeeld de volgende kosten dekken:

  1. boeken;
  2. een busabonnement;
  3. treinabonnement;
  4. lesgeld.

De tegemoetkoming bestaat uit verschillende componenten. Het bedrag bestaat uit een basisbedrag en eventueel een aanvullend bedrag. De hoogte van het basisbedrag wordt bepaald door je woonsituatie. Je moet de tegemoetkoming zelf aanvragen.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming voor scholieren

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, moet je voldoen aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming voor scholieren:

Leeftijd

Je moet tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Als je in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zit, kun je de tegemoetkoming tot je 20e ontvangen.

Schoolsoort

Je moet in Nederland naar school gaan en een voltijdopleiding volgen in:

  1. voortgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo, lwoo, praktijkonderwijs);
  2. voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo);
  3. voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Val je onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook bekend als de Rutte-regeling of ‘uitbesteden van leerlingen’)? Dan kun je ook recht hebben op de tegemoetkoming voor scholieren. Je moet dan wel aan alle andere voorwaarden voldoen, waaronder de leeftijd.

Nationaliteit

Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je het aanvraagformulier en kun je controleren of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor scholieren.

Tegemoetkoming voor deeltijdstudenten

Onder specifieke voorwaarden kun je als deeltijdstudent in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor deeltijdstudenten. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks uitgekeerd en bestaat uit een bijdrage voor het cursusgeld en een bijdrage voor schoolkosten.

Voor de tegemoetkoming voor deeltijdstudenten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  1. Je volgt een vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo-opleiding in deeltijd met minimaal 270 lesminuten per week of ten minste 2 schriftelijke vakken;
  2. De tegemoetkoming voor deeltijdstudenten is afhankelijk van het inkomen van jou en, indien van toepassing, je partner;
  3. Je ontvangt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je het aanvraagformulier en kun je nagaan of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor deeltijdstudenten.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross