Wanneer ontvang je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of een getuigschrift. In het hoger onderwijs krijg je een getuigschrift en een aanvullend document op het getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt een diploma uitgereikt. Er zijn verschillende regels die gelden voor diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs gelden de volgende criteria:

  • Je ontvangt een getuigschrift vmbo wanneer je een deel van het eindexamen voor de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) succesvol hebt afgerond, maar vervolgens doorstroomt naar een mbo-entreeopleiding.
  • Je krijgt een diploma bbl/leerwerktraject wanneer je een leerwerktraject met succes hebt voltooid.
  • Je ontvangt een diploma vmbo als je het eindexamen voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met succes hebt afgerond.
  • Je ontvangt een diploma havo wanneer je het eindexamen voor het havo met succes hebt afgerond.
  • Je krijgt een diploma vwo als je het eindexamen voor het vwo met succes hebt afgerond.

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs gelden de volgende criteria:

Je ontvangt een getuigschrift of een schooldiploma na het afronden van een opleiding in het praktijkonderwijs.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs ontvang je een getuigschrift na het succesvol afronden van een examen. Hierbij wordt ook een aanvullend document, een supplement, toegevoegd. Dit supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen duidelijk maakt welke opleiding je hebt gevolgd. Dit vergemakkelijkt internationale vergelijking van diploma’s en maakt je diploma bruikbaar in het buitenland. Het supplement is beschikbaar in het Nederlands of in het Engels.

Indien je de opleiding niet volledig afrondt, kun je aan de examencommissie een verklaring vragen waarin je behaalde tentamens met een voldoende worden vermeld.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de NT2-opleiding ontvang je een diploma, maar enkel als je met succes alle vereiste examenonderdelen hebt afgelegd. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als je een opleiding in het beroepsonderwijs niet afrondt, kun je de school vragen om een schoolverklaring. Hierin worden de gevolgde onderdelen en behaalde resultaten vermeld. Een schoolverklaring is echter geen landelijk erkend document.

Wettelijke regels voor diploma en getuigschrift

De voorschriften voor het uitreiken van diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten:

  • Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikelen 2.51, 2.58 en 2.59.
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 7.11.
  • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), artikel 7.4.6.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross