Wat houdt de Canon van Nederland in?

De Canon van Nederland is een samenvatting van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons land. Deze gebeurtenissen vertellen gezamenlijk het verhaal van hoe Nederland zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Docenten maken gebruik van de Canon om hun lesprogramma’s vorm te geven.

Canon van Nederland leerlingen van 8 tot 14 jaar

De Canon van Nederland omvat 50 onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Deze Canon is speciaal ontworpen voor leerlingen tussen de 8 en 14 jaar, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Het dient als een handig hulpmiddel voor docenten bij het selecteren van onderwerpen voor hun geschiedenislessen.

Bovendien fungeert de Canon als leidraad bij het vaststellen van de examenprogramma’s.

Toevoegen van informatie aan Canon-onderwerpen

Docenten hebben de mogelijkheid om informatie aan de Canon toe te voegen en deze verder uit te breiden. Hierdoor kunnen ze aanvullende details verschaffen over hoe ze de Canon in hun lessen benutten. Uitgevers kunnen jeugdboeken aanraden en musea kunnen excursies onder de aandacht brengen.

Canon van Nederland bestellen

De Canon van Nederland, evenals landkaarten en publicaties over de Canon, kunnen gedownload of besteld worden via de website Canonvannederland.nl.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross