Wat houdt de Canon van Nederland in?

De Canon van Nederland is een samenvatting van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons land. Deze gebeurtenissen vertellen gezamenlijk het verhaal van hoe Nederland zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Docenten maken gebruik van de Canon om hun lesprogramma’s vorm te geven.

Canon van Nederland leerlingen van 8 tot 14 jaar

De Canon van Nederland omvat 50 onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Deze Canon is speciaal ontworpen voor leerlingen tussen de 8 en 14 jaar, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Het dient als een handig hulpmiddel voor docenten bij het selecteren van onderwerpen voor hun geschiedenislessen.

Bovendien fungeert de Canon als leidraad bij het vaststellen van de examenprogramma’s.

Toevoegen van informatie aan Canon-onderwerpen

Docenten hebben de mogelijkheid om informatie aan de Canon toe te voegen en deze verder uit te breiden. Hierdoor kunnen ze aanvullende details verschaffen over hoe ze de Canon in hun lessen benutten. Uitgevers kunnen jeugdboeken aanraden en musea kunnen excursies onder de aandacht brengen.

Canon van Nederland bestellen

De Canon van Nederland, evenals landkaarten en publicaties over de Canon, kunnen gedownload of besteld worden via de website Canonvannederland.nl.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross