Wat is de rol van de leerlingenraad in het onderwijs?

De leerlingenraad vertegenwoordigt de stem van de leerlingen op een school. Het is echter niet verplicht voor een school om een leerlingenraad te hebben.

Taken van de leerlingenraad

De leerlingenraad kan:

  • advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) van de school;
  • eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet dan binnen drie maanden schriftelijk reageren.

De leerlingenraad is ook actief bezig met:

  • het verbeteren van de schoolomgeving en -sfeer;
  • het bevorderen van de onderwijskwaliteit

Oprichting van de leerlingenraad

De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of vastgestelde taken. Scholen zijn niet verplicht om een leerlingenraad op te richten. Vanaf 13 jaar mag een leerling lid worden van de raad. 

Voor meer informatie over de leerlingenraad kun je het leerlingenraadhandboek op de website van LAKS raadplegen.

Deelname aan de medezeggenschapsraad

Leerlingen kunnen ook lid worden van de medezeggenschapsraad (MR). Op deze manier hebben zij eveneens invloed op beslissingen en ontwikkelingen binnen en buiten de school. Ouders die betrokken willen zijn bij de school kunnen ook lid worden van de MR.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross