Wat is de waarde van jouw oude Nederlandse diploma?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan het oude diploma vergelijken met een diploma binnen het huidige onderwijs en jou voorzien van een diplomabeschrijving. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Vergelijking van oud diploma met huidige diploma’s

Een diplomabeschrijving is relevant voor diploma’s behaald in het voortgezet onderwijs van opleidingen die niet meer bestaan. DUO stelt alleen beschrijvingen op voor diploma’s die vallen onder de regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jouw oude diploma wordt vergeleken met een diploma binnen het huidige onderwijs, en op basis hiervan wordt de waarde van jouw oude diploma bepaald.

Aanvragen van een diplomabeschrijving

Om een diplomabeschrijving aan te vragen, dien je een verzoek in bij DUO. Wil je zeker weten of DUO een beschrijving kan verstrekken van jouw diploma? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie. Als het mogelijk is om een diplomabeschrijving te krijgen, ontvang je een aanvraagformulier. Dit formulier kun je ook downloaden van de website van DUO.

Heb je een oud diploma van een middelbare beroepsopleiding?

Voor een diplomabeschrijving van een middelbare beroepsopleiding kun je terecht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als het gaat om diploma’s in het hoger onderwijs, kun je een diplomabeschrijving aanvragen bij het Nuffic.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross