Wat is het vmbo?

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) omvat een programma dat vier jaar duurt en bestaat uit vier verschillende leerwegen. Deze leerwegen variëren in niveau en in de mate van praktijkgericht en theoretisch onderwijs dat wordt geboden. Het vmbo heeft als doel om leerlingen voor te bereiden op vervolgopleidingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In sommige gevallen is het ook mogelijk voor leerlingen om na het vmbo door te stromen naar de havo.

Leerwegen binnen het vmbo

Tijdens het tweede schooljaar kiest een vmbo-leerling een specifieke leerweg die het beste aansluit bij zijn of haar interesses en capaciteiten. Het vmbo kent vier verschillende leerwegen:

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

Binnen deze leerweg volgen leerlingen zowel algemeen vormende (avo-) vakken als beroepsgerichte vakken. Ongeveer de helft van hun schooltijd, oftewel ongeveer 12 uur, wordt besteed aan praktijkgericht onderwijs.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

Deze leerweg omvat zowel avo-vakken als beroepsgerichte vakken. Ook hier besteedt een leerling ongeveer de helft van zijn of haar schooltijd aan praktijkgericht onderwijs.

Gemengde leerweg

Binnen deze leerweg volgen leerlingen doorgaans één avo-vak minder, maar krijgen ze vier uur praktijkgericht onderwijs in ruil daarvoor. De avo-vakken hebben hetzelfde niveau als die binnen de theoretische leerweg.

Theoretische leerweg (vmbo-t)

Leerlingen in deze leerweg richten zich voornamelijk op algemeen vormende vakken.

Vakken in de onderbouw van het vmbo

In de eerste twee jaar (klas 1 en 2) van het vmbo volgen leerlingen diverse vakken en leergebieden, waaronder:

 1. Nederlands
 2. Engels
 3. rekenen en wiskunde
 4. mens en natuur
 5. mens en maatschappij
 6. kunst en cultuur
 7. lichamelijke opvoeding
 8. een tweede vreemde taal (behalve in de basisberoepsgerichte leerweg)
 9. Friese taal en cultuur (in Friesland)

Binnen deze leergebieden krijgen leerlingen ook onderdelen van vakken zoals geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, economie, natuur- en scheikunde, biologie, verzorging, informatiekunde, techniek, en beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Verplichte vakken in de bovenbouw van het vmbo

In de bovenbouw (klas 3 en 4) van het vmbo volgen leerlingen verplichte vakken, waaronder:

 1. Nederlands
 2. Engels
 3. maatschappijleer
 4. lichamelijke opvoeding
 5. Kunstvakken inclusief ckv.

Profielkeuze binnen het vmbo

Leerlingen maken aan het einde van het tweede leerjaar een keuze voor een profiel dat aansluit bij hun interesses en toekomstplannen. Voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg zijn er 10 profielen beschikbaar:

 1. Bouwen, wonen en interieur
 2. Produceren, installeren en energie
 3. Mobiliteit en transport
 4. Media, vormgeving en ICT
 5. Maritiem en techniek
 6. Zorg en welzijn
 7. Economie en ondernemen
 8. Horeca, bakkerij en recreatie
 9. Groen
 10. Dienstverlening en producten

Voor de theoretische leerweg zijn er 4 profielen beschikbaar:

 1. Techniek
 2. Zorg en welzijn
 3. Economie
 4. Landbouw (Groen)
 5. Doorstroming naar de havo

Voor sommige leerlingen is de doorstroom van het vmbo naar de havo een mogelijkheid. Deze doorstroom wordt steeds meer toegankelijk. Leerlingen die deze stap willen maken, moeten voldoen aan de toelatingseisen van de havo-school van hun keuze. Aangezien deze eisen per school kunnen verschillen, is het raadzaam om dit bij de betreffende havo-school na te vragen.

Verder naar het mbo

Na het vmbo kiezen veel leerlingen ervoor om een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te volgen, waarbij ze zich specialiseren in een specifiek beroep. Leerlingen die deze stap willen zetten, moeten zich uiterlijk op 1 april aanmelden bij de mbo-opleiding van hun keuze. Op deze manier hebben ze recht op studiekeuzeadvies en toelating tot de opleiding, mits ze aan de gestelde eisen voldoen.

Voor sommige leerlingen kan het nuttig zijn om al in een vroeg stadium kennis te maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. Daarom kunnen vmbo- en mbo-scholen gezamenlijke onderwijsprogramma’s aanbieden.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross