Wat is het vwo?

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is een onderwijsniveau dat je voorbereidt op een universitaire studie. Hier zijn de belangrijkste aspecten: het vwo duurt in totaal 6 jaar.

Toelating

Elke school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf wie wordt toegelaten tot het vwo. Dit kan gebaseerd zijn op factoren zoals het schooladvies van de basisschool, de score op de Citotoets (eindtoets basisonderwijs), of een school-specifieke toelatingstest.

Verplichte vakken onderbouw

In de onderbouw van het vwo (klas 1 en 2) zijn er verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, twee moderne vreemde talen (zoals Frans of Duits), rekenen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming of klassieke culturele vorming, en lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken bovenbouw

In de bovenbouw van het vwo (klas 4, 5 en 6) blijven vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CKV), lichamelijke opvoeding, en een tweede vreemde taal (bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks) verplicht.

Profielen

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier richtingen, ook wel profielen genoemd:

  • Natuur en techniek
  • Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij

Vakken binnen profielen

Elk profiel heeft specifieke vakken. Bijvoorbeeld:

Natuur en techniek: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde

Natuur en gezondheid: Wiskunde A, Biologie, Scheikunde

Economie en maatschappij: Wiskunde A, Economie, Geschiedenis

Cultuur en maatschappij: Wiskunde C, Geschiedenis

Profielwerkstuk

Iedere vwo-leerling moet een profielwerkstuk maken, waarbij je dieper ingaat op een onderwerp binnen je gekozen profiel.

Examen

Je doet eindexamen in minimaal 8 vakken. Het examen bestaat meestal uit een schoolexamen en een centraal examen. Bij sommige vakken wordt alleen een schoolexamen afgenomen.

Het vwo bereidt je niet alleen voor op de universiteit, maar biedt ook een brede basis voor verdere studie en persoonlijke ontwikkeling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross