Wat moeten scholen doen bij uitval van lessen?

In het schoolplan en de schoolgids wordt beschreven hoe de school omgaat met situaties waarin lessen uitvallen.

Verplicht aantal onderwijsuren

De school is verplicht om alle leerlingen een lesprogramma aan te bieden dat voldoet aan de wettelijke eisen voor onderwijstijd. Als een school niet voldoende onderwijsuren aanbiedt, kan de Inspectie van het Onderwijs ingrijpen.

Vervangend lesprogramma bij lessen die uitvallen

Bij onverwachte uitval van lessen moet het basisonderwijs een vervangend lesprogramma hebben. In het schoolplan en de schoolgids wordt aangegeven welke vervangende activiteiten de school aanbiedt. Middelbare scholen moeten bij het plannen van de lessen rekening houden met mogelijke uitval, bijvoorbeeld door ziekte van een leraar. Ongeplande lessen die uitvallen vanwege studiedagen van leraren zijn niet toegestaan.

Lesuitval door noodsituaties

Soms kunnen lessen uitvallen vanwege noodsituaties, zoals langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand. Als de school daardoor onder het wettelijk vereiste minimum aantal onderwijsuren komt, moet de school deze verloren tijd inhalen.

Klachten over het handelen van de school bij lesuitval

Indien je het niet eens bent met hoe de school van je kind omgaat met lesuitval, kun je bezwaar maken bij de schoolleiding. Daarnaast is het nuttig om je standpunt te delen binnen de medezeggenschapsraad van de school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad instemmen met het lesuitvalbeleid van de school voordat het wordt ingevoerd. Als deze stappen niet helpen, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross