Wat zijn de kosten voor jouw kind in het voortgezet onderwijs?

Als ouder hoef jij geen lesgeld te betalen voor jouw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken worden door de school verstrekt. Er kunnen echter kosten zijn voor bepaalde lesmaterialen die jij zelf moet betalen. Daarnaast kan de school ook een ouderbijdrage vragen. Ongeveer € 7.300 per jaar wordt door de overheid toegewezen voor de kosten van elke leerling op de middelbare school.

Schoolboeken in het voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmaterialen kosteloos beschikbaar aan leerlingen. De school zal ouders informeren welke boeken en materialen zij zelf moeten aanschaffen, zoals bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen bieden ook gratis aangepaste schoolboeken aan, zoals:

 • gesproken boeken;
 • brailleboeken;
 • vergrote letters.

Deze speciale boeken zijn bedoeld voor leerlingen met beperkingen, zoals blinde of slechtziende leerlingen, of leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken kun je vinden op de website van de stichting Dedicon.

Kosten verbonden aan school in het voortgezet onderwijs

Ouders kunnen te maken krijgen met kosten voor zaken zoals:

 • gymkleding;
 • een atlas;
 • woordenboeken;
 • een rekenmachine.

Vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

De school kan ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen, bijvoorbeeld voor:

 • schoolreisjes;
 • excursies;
 • culturele activiteiten.

De oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad moet akkoord gaan met zowel het bedrag van de bijdrage als met de doelen waaraan de school de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet worden vermeld waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt.

Jouw kind kan aan alle extra activiteiten in de klas deelnemen, ook als je ervoor kiest om geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Kosten voor schoolvervoer

Voor kinderen met beperkingen is er soms een mogelijkheid tot vergoeding van kosten voor schoolvervoer. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de school of de gemeente.

Leergeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

Leerlingen betalen in de volgende gevallen lesgeld:

 • als ze op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en;
 • als deze leerlingen voltijds onderwijs volgen aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Laptop of tablet geen verplichting voor ouders

Een laptop of tablet wordt niet beschouwd als gratis lesmateriaal. Scholen mogen ouders of verzorgers vragen om een laptop aan te schaffen, maar ze kunnen dit niet verplicht stellen.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen volledig kunnen deelnemen aan het lesprogramma, zelfs wanneer dit gedeeltelijk digitaal is. Als ouders niet kunnen of willen betalen voor een laptop, dan moet de school voor een passend alternatief zorgen, zoals het verstrekken van een leenlaptop. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van ouders vragen, maar ouders zijn niet verplicht om deze bijdrage te betalen als zij dat niet willen of kunnen. In dat geval moet de school voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross