Wat zijn de verschillende onderwijsbevoegdheden?

Er bestaan drie soorten onderwijsbevoegdheden: één voor het basisonderwijs en tweedegraads en eerstegraads bevoegdheden voor het voortgezet onderwijs. Als je les wilt geven, moet je een onderwijsbevoegdheid hebben voor het betreffende niveau en vakgebied. Je kunt deze bevoegdheid verkrijgen door een lerarenopleiding te voltooien aan een hogeschool of universiteit.

Onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs

Met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kun je lesgeven aan leerlingen in het primair onderwijs, zoals basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Binnen deze bevoegdheid leer je kinderen diverse vakken, waaronder rekenen, schrijven en sociale vaardigheden.

Dit diploma kun je behalen na afronding van de vierjarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast kun je ervoor kiezen om de lerarenopleiding op academisch niveau te volgen. Na voltooiing van deze opleiding ontvang je twee diploma’s: één voor onderwijskunde en één voor de pabo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kun je lesgeven aan:

  • De eerste drie klassen van de havo en het vwo
  • Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • Het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Het praktijkonderwijs

Deze onderwijsbevoegdheid kun je behalen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool. Ook is het mogelijk om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Een eerstegraads onderwijsbevoegdheid stelt je in staat om les te geven in één specifiek vakgebied binnen het voortgezet onderwijs, zoals Nederlands of geschiedenis. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven aan:

  • Alle klassen van de havo en het vwo
  • Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • Het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Het praktijkonderwijs

De opleiding tot eerstegraads docent kun je volgen aan een hogeschool of universiteit. Deze opleiding richt zich vooral op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderwijsbevoegdheid met een buitenlands diploma

Indien je een buitenlands diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dien je bij DUO erkenning van je buitenlandse opleiding aan te vragen. Dit is belangrijk om te voldoen aan de Nederlandse onderwijsstandaarden en bevoegdheden.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross