Wie beslist of jouw kind blijft zitten of overgaat naar het volgende jaar of klas?

De school neemt de beslissing of jouw kind overgaat naar het volgende jaar of klas. Er zijn geen wettelijke regels die dit precies bepalen. In de schoolgids staat beschreven hoe de school omgaat met overgang en zittenblijven.

Overgang naar een volgend jaar

Als jouw kind van de ene groep naar de volgende gaat, bijvoorbeeld van groep 2 naar groep 3, dan kijken de meeste basisscholen of de ontwikkeling van het kind voldoende is om deze stap te maken. Deze beslissing wordt met de ouders besproken.

Bij sommige basisscholen wordt de overgang naar een volgend jaar beïnvloed door de leeftijd van het kind. Dit houdt verband met de voormalige 1-oktobergrens. Voorheen moest een kind vóór 1 oktober 6 jaar zijn om van de kleuterklas naar de lagere school te gaan. Sinds augustus 1985 is deze regel niet meer van kracht. Toch passen sommige scholen deze regeling nog steeds toe.

Blijven zitten in het basis- en voortgezet onderwijs

Als de leerprestaties en ontwikkeling van jouw kind nog niet op het gewenste niveau zijn, kan het zijn dat jouw kind blijft zitten. Deze beslissing wordt door de school genomen. De school houdt onder andere rekening met het niveau van de klasgenoten van jouw kind. De school moet jou informeren als jouw kind blijft zitten.

Voorwaardelijke overgang

Bij het basisonderwijs

Voldoet jouw kind niet aan de normen om over te gaan, maar wil de school jouw kind toch een kans geven? Dan kan er sprake zijn van een voorwaardelijke overgang. De school spreekt met jou af onder welke voorwaarden en wanneer jouw kind definitief kan overgaan.

Bij het voortgezet onderwijs

Als een leerling in het voortgezet onderwijs voorwaardelijk overgaat, moet dit duidelijk vermeld staan op het eindrapport. De school informeert ouders, voogden of verzorgers ook schriftelijk hierover. De school spreekt met jou af onder welke voorwaarden en wanneer jouw kind definitief kan overgaan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat jouw kind een extra opdracht moet maken of herkansingen moet doen. Uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of jouw kind definitief overgaat of niet.

Voorwaardelijke overgang naar het hoogste jaar van de middelbare school is niet toegestaan.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing om jouw kind al dan niet over te laten gaan? Dan kun je bezwaar maken volgens de klachtenprocedure van de school.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross