Wie mag de leerlinggegevens van jouw kind inzien in het voortgezet onderwijs?

Ouders, verzorgers, schoolleiding en het onderwijspersoneel hebben het recht om de leerlinggegevens in te zien. In specifieke situaties kunnen ook anderen toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage van leerlinggegevens door ouders en verzorgers

Als ouder of verzorger ben je de wettelijke vertegenwoordiger van je kind. Hierdoor heb je het recht om de gegevens die de middelbare school over jouw kind bewaart in te zien. Zelfs als je gescheiden bent en geen ouderlijk gezag meer hebt, moet de school je nog steeds informatie verstrekken over je kind.

Afspraak maken met de school voor inzage leerlinggegevens

Wil je de leerlinggegevens bekijken? Maak dan een afspraak met de school. Er zal altijd iemand van de school aanwezig zijn terwijl je de gegevens doorneemt. Het is ook mogelijk om een kopie van de leerlinggegevens van jouw kind te ontvangen. Hiervoor kunnen kosten van maximaal € 4,50 in rekening worden gebracht.

Onjuiste leerlinggegevens

Indien je merkt dat er onjuiste informatie in de leerlinggegevens staat, heb je het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Echter, wanneer het gaat om een deskundig oordeel waar je het niet mee eens bent, kan dit niet worden aangepast. Wel kun je je visie op papier zetten en deze aan de gegevens toevoegen.

Inzage van leerlinggegevens door schoolleiding en onderwijspersoneel

Middelbare scholen mogen de leerlinggegevens beschikbaar stellen aan:

  1. de schoolleiding;
  2. het onderwijspersoneel dat betrokken is bij de begeleiding van jouw kind.

Een psychologisch rapport kan worden ingezien door:

  1. de schoolleiding;
  2. de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het psychologisch onderzoek.

Inzage van leerlinggegevens door anderen

Er zijn situaties waarin de school gegevens aan anderen moet verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren:

  1. bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget;
  2. wanneer een leerling naar een andere school gaat, zowel binnen het voortgezet onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs;
  3. als de Inspectie van het Onderwijs hierom verzoekt om toezicht te houden op de onderwijskwaliteit;
  4. in noodsituaties, zoals bij vermoedens van kindermishandeling.

Voor andere situaties is meestal jouw toestemming nodig voordat derden toegang kunnen krijgen tot de gegevens van jouw kind.

Vragen en klachten over het inzien van gegevens

Leerlinggegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor vragen en klachten met betrekking tot het inzien van gegevens en eventuele veranderingen kun je het beste contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross